تبلیغات
معماری ایده آل - طراحی و ساخت ساختمان نمونه اقلیمی

جستجو گر سایت معماری

 

طراحی و ساخت ساختمان نمونه اقلیمی

چهارشنبه 29 آبان 1387   11:28 ق.ظ


نوع مطلب : پروژه و مقالات معماری ،

طراحی و ساخت ساختمان نمونه اقلیمی     

ساختمان نمونه اقلیمی ساختمانی است كه با هدف معرفی چگونگی ظهور ایده‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب یك بنای واحد طراحی و ساخته خواهد شد. در این بنا كه می‌بایستی استفاده عمومی داشته باشد مواردی چون عایقكاری حرارتی پوسته خارجی، استفاده از مصالح و تكنیك‌های جدید ساختمان‌سازی، تلاش برای هماهنگی معماری با اقلیم، استفاده از سیستم‌های غیرفعال، همچنین تاسیسات برقی و مكانیكی بهینه و در آن لحاظ خواهد           به ادامه مطلب رجوع كنید

طراحی و ساخت ساختمان نمونه اقلیمی   

ساختمان نمونه اقلیمی ساختمانی است كه با هدف معرفی چگونگی ظهور ایده‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب یك بنای واحد طراحی و ساخته خواهد شد. در این بنا كه می‌بایستی استفاده عمومی داشته باشد مواردی چون عایقكاری حرارتی پوسته خارجی، استفاده از مصالح و تكنیك‌های جدید ساختمان‌سازی، تلاش برای هماهنگی معماری با اقلیم، استفاده از سیستم‌های غیرفعال، همچنین تاسیسات برقی و مكانیكی بهینه و در آن لحاظ خواهد شد. طراحی این ساختمان برای هر شهر بر اساس شرایط محلی و اقلیمی آنجا شكل خواهد گرفت. ساختمان نمونه مرجعی برای مهندسین، مالكان و پژوهشگران خواهد بود تا با بازدید از آن بتوانند از نزدیك و در مقیاس واقعی ضمن آشنایی با بهینه‌سازی مصرف انرژی، اثرات آن را در كیفیت فضای داخلی ببینند. همچنین جهت بهبود اطلاع‌ رسانی در مورد اجرای مبحث 19 این ساختمان مانند نمایشگاه مصالح ساختمانی می‌تواند مفید فایده باشد.

نصب اطلاعات فنی مصالح و نحوه رفتار حرارتی آنها به همراه مقایسه میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های نمونه باعث انتقال مفاهیم فنی خواهد شد.

 مراحل و الزامات ایجاد ساختمان نمونه اقلیمی

الف- تهیه زمین مناسب

زمین ساختمان باید در محلی باشد كه امكان دسترسی عمومی به آن وجود داشته و حتی‌الامكان در معرض دید باشد.

 1. دارای مساحت كافی برای اجرا باشد.

 2. امكانات لازم را برای اجرا داشته باشد یا محدودیتی از بابت اجرای عملیات ساختمانی نداشته باشد.

 3. مالكیت آن روشن و در دست بخش دولتی ترجیحاً شهرداری باشد. به هیچ عنوان معارض نداشته باشد.

 4. از نور كافی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برخوردار باشد.

 5. در اطراف آن، محل پارك خودرو به اندازه كافی وجود داشته باشد.

 6. ترجیحاً در محیط‌های سبز یا كنار پارك‌ها باشد.

* مناسب بودن فضای مورد نظر باید به تایید مدیریت طرح برسد.

ب- نحوه طراحی ساختمان

پس از تایید زمین توسط مدیریت طرح، طراحی ساختمان به مشاور ذیصلاح كه مشخصات آن پس از ارسال از طرف شهرداری به تایید مدیریت طرح می‌رسد می‌تواند اقدام به طراحی ساختمان نماید. طراحی ساختمان باید در مراحل زیر صورت گیرد:

 1. مطالعه اولیه در مورد اقلیم محل، ایده‌های قابل استفاده و گونه‌شناسی معماری سنتی و اقلیمی محل.

 2. طرح اولیه با تكمیل چك‌لیست انرژی كه در آن مشخصات پوسته ساختمان مورد تایید مبحث 19 از روش كاركردی یا تجویزی باشد.

 3. طراحی فاز یك با در نظر گرفتن مطالعات و ارسال و مطالعات جهت تایید مدیریت طرح.

 4. طراحی فاز دو (معماری، سازه، مكانیك و برق) با در نظر گرفتن جزئیات كامل اجرایی عایقكاری حرارتی ساختمان، سیستم تاسیساتی و برقی منطبق و سازه با رعایت آیین‌نامه 2800

 5. متره و برآورد دقیق هزینه‌های اجرایی ساختمان

 6. ارائه فاز 2 و متره و برآورد جهت كنترل نهایی مدیر طرح و دریافت تاییده طرح

در صورت تایید طرح، شهرداری می‌تواند جهت اجرای ساختمان مراحل بعدی را طی نماید.

 

ج- اجرای ساختمان

با اسناد و مدارك تهیه شده در مرحله طراحی ساختمان، پیمانكار ذیصلاح از طریق مناقصه محدود با تایید مدیر طرح انتخاب خواهد شد، و زیر نظر دفتر بهینه‌سازی شهرداری و با نظارت عالی مدیر طرح به اجرای ساختمان دقیقاً مطابق نقشه‌ها خواهد پرداخت.

 

د- برنامه زمانی

مدت زمان كلی برای طراحی و اجرای ساختمان با توجه به محدودیت زیر بنای آن حدود یكسال در نظر گرفته شده و بایستی قراردادهای منعقده بر اساس این مدت تنظیم گردند. مدت 3 ماه برای طراحی و 9 ماه برای اجرا می‌تواند مفید باشد.

 

هـ- رسیدگی اسناد و پرداخت

اسناد اجرای ساختمان ارائه شده از طرف پیمانكار توسط دفتر بهینه‌سازی رسیدگی و تایید می‌شود و اسناد جهت پرداخت برای مدیر طرح ارسال می‌گردد كه پس از تایید قابلیت پرداخت می‌یابد.

 

و- ایده‌های قابل استفاده در ساختمان

 1. معماری ساختمان

1-1- عایقكاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان متناسب با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

1-2- استفاده از پنجره‌های استاندارد عایق با شیشه دو جداره كارخانه‌ای (یوپی‌وی‌سی‌ یا ترمال بریك با شیشه دو جداره 4 و 6 میل با فاصله هوایی 10 میلیمتر)

1-3- سایه‌بان مناسب با جهات مختلف جغرافیایی ساختمان و بر مبنای دستورالعمل مبحث 19

1-4- بهره‌گیری از انرژی خورشید، زمین و باد

1-5- سبك‌سازی ساختمان جهت كاهش خطر زلزله

1-6- توجه به زیبایی شناسی در طرح و حجم در عین هماهنگی با اقلیم

1-7- بهره‌گیری از ایده‌های اقلیمی معماری سنتی منطقه

1-8- نمایش قسمت‌هایی از عایق‌كاری بصورت شیشه‌ای جهت بازدید پس از پایان اجرا

1-9- جلوگیری از ایجاد پل حرارتی و میعان در جداره‌ها

 1. تاسیسات مكانیكی

2-1- استفاده از آبگرمكن خورشیدی

2-2- استفاده از كنترلرهای ترموستاتیك و هوشمند مركزی

2-3- عدم استفاده از بخاری

2-4- استفاده از سیستم‌های كم‌مصرف

2-5- استفاده از مبدل‌های بازیافت حرارت

2-6- استفاده از سیستم گرمایش كفی در صورت امكان

 1. تاسیسات برقی

3-1- استفاده از لامپ‌ها و سیستم‌های كم‌مصرف

3-2- ایجاد امكان كنترل ناحیه‌ای جهت كاهش مصرف برق

3-3- به حداقل رساندن نور مصنوعی در طی روز با هماهنگی معماری ساختمان

 1.  سازه

4-1- استفاده از سازه متناسب با اقلیم و امكانات محلی

4-2- طراحی سازه بر اساس آیین‌نامه 2800

4-3- طراحی سازه متناسب با سایر عناصر معماری، تاسیساتی و برقی

 

ز- مساحت زمین ساختمان

مساحت زمین با توجه به امكانات موجود شهرداری حداقل 200 مترمربع و متناسب با ساختمان به مدیریت طرح اعلام و در صورت تایید به ساختمان اختصاص می‌یابد.

 

ط- هزینه‌های طراحی و اجرای ساختمان

هزینه‌های اجرای ساختمان بر مبنای بند ب خواهد بود و هزینه‌های طراحی پس از برآورد توسط مشاور و تایید شهرداری و مدیریت طرح پرداخت خواهد شد. قابل ذکر است  هزینه های مربوط به طراحی ساختمان درصورتی قابل رسیدگی و پرداخت می باشد که اقدامات لازم جهت ساخت ساختمان انجام شده باشد و مراحل احداث ساختمان اجرایی شده باشد.

 

ح- كاربری ساختمان

كاربری ساختمان نمونه می‌بایستی كاربری عمومی با دسترسی آزاد برای تردد عموم باشد و از كاربری‌های خصوصی مانند ادارات بدون ارباب رجوع یا محیط‌هایی با عدم امكان دسترسی عمومی خودداری شود. كاربری‌های پیشنهادی كتابخانه، مراكز فرهنگی، مسجد یا مواردی از این دست است.

 

خ- سایر موارد مهم در طراحی و اجرای ساختمان

موارد زیر در طراحی و اجرای ساختمان نمونه بایستی مد نظر باشد:

 1. استفاده از مصالح جدید و تكنولوژی‌های بهینه‌سازی برای ترویج آنها

 2. استفاده از روش‌هایی برای افزایش سرعت و كاهش هزینه‌ها در ساخت و ساز

 3. در نظر گرفتن تابلوی مشخصات دقیق پروژه جهت نصب در ورودی ساختمان

 4. بیمه نمودن ساختمان توسط یكی از شركت‌های بیمه معتبر

 5. تهیه شناسنامه دقیق فنی برای ساختمان شامل مشخصات طراحان، سازندگان و فروشندگان مصالح، نقشه‌ها، اسناد مالكیت و ...


نوشته شده توسط : علی صنعتی