تبلیغات
معماری ایده آل - تاثیر باد در معماری

جستجو گر سایت معماری

 

تاثیر باد در معماری

یکشنبه 9 تیر 1387   08:06 ق.ظ


نوع مطلب : پروژه و مقالات معماری ،

- هوا به دلیل اختلاف فشار جو حرکت می کند.

   باد عامل تبادل

1- گرما2- رطوبت 3- انتقال ذرات 4- سرما

از نقطه ای به نقطه دیگر است و نقش مهمی در آسایش گرمایی خانه دارد.

- باد پدیده ای جوی همراه رحمت و زحمت است .

- بادبزن به جریان انداختن باد است. زمانی است که دمای محیط خنک تر از دمای بدن ما باشد. ( از نظر انتقال از طریق جابه جایی) .

- در روزهای سرد از هوای متحرک و باد .................... در ادامه مطلب

 

 

 

                                تاثیر باد در معماری

 

  - هوا به دلیل اختلاف فشار جو حرکت می کند.

   باد عامل تبادل

1- گرما2- رطوبت 3- انتقال ذرات 4- سرما

از نقطه ای به نقطه دیگر است و نقش مهمی در آسایش گرمایی خانه دارد.

- باد پدیده ای جوی همراه رحمت و زحمت است .

- بادبزن به جریان انداختن باد است. زمانی است که دمای محیط خنک تر از دمای بدن ما باشد. ( از نظر انتقال از طریق جابه جایی) .

- در روزهای سرد از هوای متحرک و باد دوری می جوییم.

- ارسطو:« سالم ترین شهرها آنهایی هستند که برفراز زمینی با شیب متمایل به شرق بنا شوند تا از مزایای نسیم صبح بهره مند باشد.»

-ویتوریوس:«بادهای سرد مطبوع نیست بادهای گرم مستی آفرین اند و بادهای مرطوب ناسالم اند .» باید امتداد خیابان ها وکوچه های داخل صار شهر بر مرز مشترک رو به بادقرار گیرند.

در غیر این صورت باد پس از ورود به کوچه ها توفنده می شود.

دو پرسش مهم

 • 1- آیا هنوز می توان از آسایش باد استفاده کرد؟
 • 2- آیا راه حل های جوامع گذشته کارکرد دارد؟

توضیح:1- محدودیت انرژی فسیلی    2- خطر فروپاشی نظام طبیعی

موضوع معماری همساز با اقلیم است.

 • - راه حل های گذشته را باید مناسب سازی نمود چون خواستها عوض شهد .
 • - یکی از مسائل مزاحمت وزش باد در کناره های ساختمان هاست. راه رفتن کنار بعضی ساختمانهای بلند مشکل آفرین است.

 

         برای رفع مشکل: در شهرهای آینده

 • 1- رابطه باد و آسایش
 • 2- تقویت مهارت و آگاهی در موردآیرودینامیک معماری
 • 1- جمع آوری اطلاعات اقلیمی
 • 2- تحلیل

فصل 1 : جمع آوری اطلاعات پایه

وضعیت کمی

1- سرعت باد                          2- جهت باد                            3- تواتر باد

وضعیت کیفی

1- خلوص از گرد و غبار             2- خلوص از آلودگی

A ) کمی

1- سرعت باد

مسافت طی شده توسط مولکول های هوای متحرک را در واحد زمان بر حسب m/s یا km/h ( واحد : گره) 85/1 kn/n .

 انواع بادسنج

1- چرخشی  ( پیاله ای ، پره ای )          2- تبخیری                   3 - فشاری ( لوله پیتو)

- سرعت میانگین ( تغییر سرعت ناگهانی)

- سرعت جیست  ( در بافت های امروزی حداکثر جست 5/3 برابر انحراف استاندار از سرعت میانگین است) .

                 SV  5/3Vz=Vz+

1-برای جاهایی که دیدبانی ا حداث می شود .

2- برای جای های سرد و توفانی

جاهای سرد

توفانی

دریای آزاد

07/0=M

حومه شهر

09/0=M

ساختمان متوسط

014/0=M

ساختمان بلند

20/0=M

 

جهت باد

سویی است که باد از آن سمت می وزد و نامش از سمتی که وزیده می شود گرفته می شد. در فضای آزاد تغییر جهت (

 

-20) در بافت ها 

تواتر باد

از جهت بر مدت زمان معین نسبت به دفعات جهت وزش بادر آن سمت به کل دفعات که باد در همان مدت به همه جهات می وزد. به درصد

کیفی باد

 • 1- فاصله از کارخانه های آلوده کمتر
 • 2- پرس و جر از مردم محل
 • 3- فاصله از زباله سوزه ها و ایجاد آن در صورتی که باد آن را به درون شهر نکشاند.

شهرهای بزرگ

بیش از 100km

مناطق صنعتی soz

بیش از 50  km

منماطق تولید دود ( کوره ها )

بیش از10 km  

کارخانه آسفالت

بیش از2 km    

کارخانه سنگ بری

بیش از5/  0 km

نوع آلودگی                                            فاصله از شهرها

تعریف

منطقه تلطیف

به محدوده ای از محیط اطراف منبع آلودگی که برای جداسازی منبع آلودگی از محیط مجاور آن ضروری می باشد در این منطقه آلاینده ها توسط جو پاکسازی می شود.

 

             

 

فصل دوم : متناسب سازی اطلاعات ایستگاه هواشناسی

 

 • - اطلاعات هواشناسی حالت کلی و نسبی دارد.
 • - سرعت حرکت مولکول های هوا هر چه به سطح زمین نزدیک تر شود کاهش پیدا می کند هر چه بالاتر باشد اصطکاک کمتر سرعت باد بیشتر می شود.

V سرعت باد،   h ارتفاع

ارتفاع گرادیان

ارتفاعی که دیگر تأثیر نیرو اصطکاک بر حرکت مولکول های هوا حذف شود.

گردیان

دریا آزاد- بیابان

11/0=

روستا- درختان

15/0=

حومه شهر کوچه

25/0=

ساختمان بلند

36/0=

 

 

 

 

 

 

 

 

    فصل سوم : جمع بندی اطلاعات

باد غالب

بیشترین تواتر ( فراوانی وزش) از سویی معین را به خود اختصاص دهد باد غالب گویند.

مراکز سینوپتیک 

این نمودارها را به صورت گلباد در جدول گلباد در جدول جمع بندی کرده اند.

باد نایب غالب

بادی که فراوانی وزش بعد از باد غالب بیشترین فراوانی را دارد.

بادهای ویژه

بادهایی که از نظر بهداشتی و سلامت مهم است.هر چند دفعات وزش آن ناچیز باشد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ارزیابی : فصل چهارم

 

- مقدار گرمای از دست رفته در هوای آزاد در واحد زمان از یک متر مربع سطح برهنه بدن

سرد راحت 800

داغ 50

بسیار سرد نامطبوع 1000

گرم 100

سرمای آزار دهنده 1200

مطبوع 200

برهنه یخ می زند 1400

خنک 400

برهنه یخ  6 ثانیه 2000

بسیار خنک اسکی راحت 600

اشکالات

A) چون شاخص رطوبت برای بدن برهنه است به اعتقاد جمعی محققان تعمیم برای انسان با لباس خالی اشکال نیست.

B ) چون شاخص برودت برای وضعیت غیر آفتابی است در روز آفتابی باید محاسبات طولانی انجام داد.

1- دما و سرعت باد و شاخص برودت باد رای سنجیم مقدار کالری در یک ساعت

2- محاسبه در طول روز آفتابی

3- محاسبه کاری جذب آفتاب

- بن واردن

رابطه آسایش باد و گروه ( جوی :مثل باد و دمای تابش، انسانی : مثل پوشاک - متابولیسم ، قدم زدن - سایه و آ،تاب جداگانه دو جدول )

( 2 تا جدول در صفه 4-3 در آسایش همراه با اقلیم نحوه محاسبه آمده ).

- سرعت m/s 10 ( برای جست 5 m/s ) چتر را وارانه می کند و تعادل فردمسن به هم می خورد.

- سرعت m/s 15  خطرناک

به نظر معماران امروزی در مورد استفاده از منابع طبیعی و یا گرمایش و سرمایش

بر در آمیختن ساختمان و طبیعت و کاهش وابستگی به لوازم گرمازا.

 • 1- محدودیت منابع فسیلی که محرک دستگاه به لوازم گرمازا.
 • 2- مشکلات جنبی مثل آلودگی : صوتی و هوایی.
 • 3- اهمیت و لذت استفاده از توان سازگاری با طبیعت و محیط.

کوران در ساختمان

برقراری جریان هوایی طبیعی در داخل ساختمان به دلیل اختلاف فشار ناشی از عوامل :

الف) اختلاف تراکم هوا در اثر تفاوت دما.

ب) توزیع متفاوت فشار باد در اطراف ساختمان

- سرعت جریان هوا : ( سرعت بخشیدن به تعریف پوست، همرفتی دمای بدن با محیط)

منطقه آسایش

A) رطوبت نسبی 60%

B) سرعت نامحسوس جریان هوا

C) مجهز بودن ساختمان به عایق حرارتی و سایبان مناسب طوری که دمای تابشی متوسط از C 38 درجه تجاوز نکند.

مکان

آسایش زمستانی

آسایش تابستانی

بالای عرض جغرافیایی

C 25-20

C 28-21

پایین عرض جغرافیایی

C 28-21

C-24

 

 • 1- برای رطوبت بیش از 60% به ازای هر 10% -8/0 درجه از دما آسایش کم میشود.
 • 2- اگر دمای تابستان بالا C به ازای هر C 8/2-55/0 ازدمای آسایش کم شود.
 • 3- برای هر 15/0 m/s جریان باد 55/0 بهدمای آسایش افزوده شود به شرطی که از 5/1 m/a و د ما هوا از C 37 تجاوز نکند.

سرعت هوا داخل   سرعت هوای خارج

 

- امیدواری برای جریان هوا به داخل خانه وجود دارد.

1- نصب پنجره در جداره در مکان مناسب

 

 

 

        فصل پنجم : بررسی وضعیت باد در مناطق فاقد ایستگاه

 

 • 1- بررسی کتابخانه ای ( آشنایی با وضعیت کلی اقلیم، آگاهی از تغییرات آب و هوا در یک سال ) پوشش گیاهی - پستی و بلندی- جنگل و آب
 • 2- بررسی های میدانی ( 1- مشاهده : لباس و منسوجات و نوع معماری وسایل گرمازا، 2- مصاحبه )

باد کوه ، دشت

کوه : مجموعه چین خوردگی های بزرگ و کوچک که دارای :

 • 1- قله و خط الرس
 • 2- بدنه شیب چین خورده
 • 3- پای چین خورده

- دره : به فضا بین دو چین خوردگی مجاور گویند.

نکته : از آن جا که شیب چین خوردگی های کوه یکسان نیست رژیم گرمایی آن یکسان نیست که سبب به حرکت در آمدن جریان هوا می شود.

1- باد نشیب: هوای جاری در سراشیبی

A ) قله به دره   B) دره به دشت

2- باد افراز: باد جاری در جهت صعود به بلندی

A) دره به قله      B) دشت به دره

- حرکت چرخشی زمین بر جهت بادهایی مثل دریا به خشکی تاثیر می گذارد.

1- باد دره به قله : روزها ، طلوع بامداد تا غروب آفتاب . صبح قله زود گرم می شود و بالای رود و هوای کف دره که خنک است بالا می کشد.

2- باد قله به دره : شبها ، قله تششع طول موج بلند بیشتری دارد سرد می شود و سنگین به سمت پایین حرکت می کند .

عوامل : الف) سرعت جریان هوای منطقه کم باشد. ب) سرعت این باد به میزان شیب کوه بستگی دارد.ج) اختلاف دمای قله و کف دره رابطه خطی ارتفاع max چند متر در ثانیه.

3- باد دشت به دره : اختلاف گرمای انباشته در بدنه شیب و زمین های پای کوه

4- باد دره به دشت : یخچال ، وجود مانع برای این حرکت مثل درخت به دلیل اختلاف ذخیره گرما در زمین دامنه و چین خوردگی هاست وخانه باعث ایجاد یخچال پشت آن می شود.

5- ترکیب دو باد

6- باد دریا به خشکی : ( به دلیل اختلاف ظرفیت گرمایی آب و خشکی مجاور، روز ، ابرکمولوس( گاهی) ، قوی تر از باد خشکی به دریا، بعد زا ظهر 68 m)

7- باد خشکی به دریا ( دلیل اختلاف ظرفیت گرمایی آب و خشکی ، در شب )

8- باد روستا به شهر

احتمال جریان هوا بین دو پهنه وسیع مجاور وجود دارد.

چند کیلومتر به مرکز شهر کمتر می رسد، به همین علت مرکز شهر اکثراً گرمتر است.

- باد دره به دشت  

 - باد قله به دره  

قبل از طلوع - دره سردتر از دشت

- سرشب ( گرمای دره دشت یکسان)

ترکیب دو باددر نیمه شب

 - با گذاشتن کاه و علوفه دراین قسمت و شکل دهی سقف به طور مناسب باد سرد تلنبار شده پشت ساختمان را که باعث ایجاد یخچال می شود به بیرون هدایت می کنی .

توجه :هنگام طلوع صبح و غروب آفتاب جریان باد نشیب و فراز باهم تداخل پیداکرده .

- اگر جریان های با عمود بر باد منطقه ای باشد مانند سد طبیعی جلوی آن باد عمل می کنند.

نکته : گاهی باد افراز و نشیب به علت باد محلی و منطقه ای در محدوده ای نسبتاً کوچک به دوران می افتد که در صورت وجود منبع آلودگی این دوران هوا به آلودگی منطقه کمک می کند. اصولاً احداث مراکز آلوده کننده هوا در دره ها خطرناک است و باید پرهیز شود.

3/3< عابران در گذرگاه سرپوشیده احساس مزاحمت می کنند.

4/5< اشخاص نشسته در محیط باز احساس مزاحمت می کنند.

9/7< سالخوردگان در حال قدم زدن احساس مزاحمت می کنند.

3/9 تعادل سالخوردگان و دوچرخه سواران به هم می خورد.

3/12 کودکان و سالمندان در حال کار اطراف ساختمان تعادل از دست می دهد.

5/15 اشخاص بالغ هنگام قدم زدن تعادل خود را از دست می دهد.

          فصل 6: کنتل باد با بهره گیری از دانش ایرودینامیک معماری

 

ایرودینامیک معماری: به مطالعه رفتار و سرعت باد در محیط معماری می پردازد.

6-1- تغییر جهت باد در برابر مانع و پدیده ی مناطق ایرودینامیکی

انواع جریان باد محیط

1- جریان هموار: ذرات هوا با سرعت یکسان در یک جهت در حرکت هستند.

2- جریان متلاطم: ذرات هوا حرکتی اتفاقی با فواصل نامنظم با سرعتی نابرابر و فقط در جهت نهایی توده هوا به سویی معین قابل تشخیص است.

- وقتی باد به جسمی برخورد می کند انحرافاتی از مسیر اصلی و سرعتش پیدا می شود.

لایه کوانه

وقتی جریانی از یک سو به جسم و در ادامه به جریان هوای اصلی متصل می شود.

لایه کرانه

 • 1- منطقه جریان آزاد ( منطقه قبل و مجاور مانع )
 • 2- منطقه لایه برشی ( منطقه )
 • 3- دنباله لایه برشی ( بخش باریکی از جریان که در نقطه از جسم جدا شده )

1- منطقه جریان آزاد ( منطقه پیشین و مجاور مانع و در عین حال دور از تاثیر

2- منطقه لایه برشی ( بخش باریکی از جریان که رد نقطه انفاک از جسم جدا شده و به صورت لایه نازکی بین جسم و منطقه آزاد قرار می گیرد. سرعت ذرات در این منطقه از 0 است تا مقدار منطقه آزاد.

3- منطقه دنباله لایه برشی ( جدا شده از سطح یا لبه مانع در پشت مانع و در فاصله معین از مانع باردیگر به هم می رسند حاوی جریان چرخش با سرعتی آهسته است( منطقه پناه )

عوامل موثر در شکل مناطق آیرودینامیکی

 • 1- شکل ساده جسم ( پلان ) مربع دایره ...
 • 2- ناهمواری ناشی از پنجره و سایه بان درجهت رو به باد
 • 3- طول مانع و کشیدگی آن
 • 4- نسبت ارتفاع به طول مانع رو به باد

طبیعت آیرودینامیکی باد وشکل مناطق

نیروی لختی = نسبت اینرسی

مقاومت جسم در مقابل باد با تراکم هوا e با سرعت v و طول سطح رو به باد را باعث کندی سرعت باد و هدایت آن به اطراف شود.

ساختمان هواگرد (pve)= آیرودینامیکی

ساختمان غیر هواگرد ( pve)= تخت گوشه

نیروی چسبناکی بین لایه های هوا= (UVI)

 

توجه :در ساختمان های هواگرد که عدد رینولد پایین تری دارد زودتر از عدد بالا رینولد انفکاک صورت می گیرد.

توجه: محل نفکاک علاویه به عدد رینولد به همواری سطح بستگی دارد.

شکل جریاد درا زای مانع تخت عدد Re

جریان منطقه ای دنبال استوانه به ازای تغییرات Re

خط جریان : مسیر جریان در اطراف مانع

لوله جریان :دسته ای از خطوط جریان هم مسیر را لوله جریان گویند.

- پس اگر لوله در قسمتی باریک شود سرعت حرکت سیال افزوده می شود . طبق اصل تداوم خطوط جریان هم به هم نزیک تر می شوند.

 توجه : محل نصب دودکش و هواکش باید جلوتر ازنقطه انفکاک باشد جایی که سرعت باد کاهش نیافته باشد . در منطقه دنباله نباشد.

 معادهل برنولی : رابطه فشار و سرعت در منطقه جریان آزاد اطراف مانع .

با کم شدن سرعت باد - فشار پایدار افزایش می یابد.

هر چه سرعت جریان باد زیاد شود فشار منفی پشت ساختمان بیشتر شده امکان کنده شدن پنجره های پشت ساختمان از جا وجود دارد.

باید از قرار گرفتن ساختمان در منطقه دنباله را بررسی کرد و تا حد امکان از آن پرهزی کرد ، چون باد سرعت کمی دارد.

 

 

 

             فصل هفتم: ساختمان های منفرد و ایرودینامیک معماری

 

- شکل و بزرگی ساختمان برمناطق ایرودینامیکی اطرافش اثر می گذارد.

1- مطالعات بر تناسب ساختمان و منطقه دنباله ( شکل)

2- مطالعات بر تناسب ساختمان و طول منطقه دنباله

3- مطالعات بر تناسب ساختمان و و سرعت جریان هوا

پس می توان در کناره ها از پنجره جهت کوران هوا استفاده کرد .

«به شرط تساوی سایر موارد»

- با افزایش طول : ( L) ç دنباله افزوده می شود.

- با افزایش ارتفاع : (H) ç همیشه افزایش دنباله را دارد.

- با افزایش عمق LW) ç همیهش افزایش دنباله را نداردگاهی کاهش .

- کوتاهترین دنباله ç قاعده مربع L=W و 2/L =H

- بلند ترین دنباله ç طول و ارتفاع بیش از سایر نمونه ها

نقطه رکود

در ارتفاعی معادل 3/2 تا 4/3 H بالای آن هوا از بالا ساختمان و پایین آن هوا از کناره های ساختمان عبور می کند.

فشار در جلو ساختمان با سرعت باد در بام آن نسبت مستقیم دارد. سرعت باد در بام با فشار دنباله نسبت معکوس دارد.

فشار جلو ساختمان- سرعت باد - H

با افزایش ارتفاع اختلاف فشار جلو و پشت ساختمان بیشتر می شود .

1- افزایش فشار در جلو 2- کاهش فشاردر پشت ساختمان

 

 

 

                 فصل هشتم : ایرودینامیک معماری و مجتمع های ساختمانی

 

A ) اگر چند دستگاه ساختمان به هم متصل باشند خانه های وسطی فشار (t) نمای روبه روی آن بسیار کاهش می یابد.

B) اگر چند دستگاه ردیفی به دنبال هم باشند احتمال حذف نشانه ( +) نمای خانه های دوم و سوم وجود دارد.

C) اگر دو دستگاه خانه طوری واقع شوند که منطقه و به باریکی در منطقه دنباله دیگری باشد . جریان عرضی از منطقه رو به بالا به سمت دنباله بوجود می آید.

1- ساختمان های ستونی هم بر

2- ردیفی : ( زاویه حمله باد، ارتفاع m 40 <L محسوس زیاد، عرض گذر، طول ساختمان از 9m <H افزایش

3- کتبی : ( دهانه هر چه بزرگتر سرعت باد کاهش ، اگر باد در جهت دهانه ارتفاع ،طول تاثیر زیادی ندارد، اما اگر باد با زاویه و عمود برخوردکند تاثیر چشم گیردار ، زاویه برخورد باد سرعت افزایش پیدا می نکد مگر در راستای ساختمان ).

4- حیاط مرکزی : حیاط مرکزی استان را از باد پناه می دهد. هموار سرعت باد در حیاط کمر از محیط خواهد بود.

5- گونه خیابانی

اگر سرعت باد زیاد باشد این گونه خیابان بندی غلط است :

 • 1- باید فاصله بین خانه ها زیاد شود.
 • 2- با ساختمان کوتاه و بلند خط آسمان را عوض کرد.
 • 3- با زوایای قائمه در خیابان پیچ و تاب ایجاد کرد.

6- گونه قیفی :( سرعت دهانه تنگ زیاد می شود، اگر عرض دهانه قیف از r/h> w باشد و بخشی ازتوده هوا از بالا دیوار 2 طرف بیرون می رود ، این برای مناطق مرطوب گرم مناسب است که هوا جابه جا شود ) .

7- گونه پله کانی : ( در پشت هر ساختمان منطقه فشاری منفی وجود دارد( مکش )

8- گووه زیگزانی : مناسب برای طراحی شهری سرعت باد را کاهش می دهد .

راه حل های عمومی

الف) از احداث ساختمان بلند در جهت عمود به باد خودداری می شود .

ب) استفاده از درخت و درختچه

ج) اگر سرعت باد در گوشواره ابعاد است با پخ کردن آنها

راه حل اختصاصی

 • 1- از ارتفاع ساختمان کاست 25 m
 • 2- طراحی مقطع ساختمان به صورت پله کانی
 • 3- طبقات زیر ساختمان بلند پهن تر
 • 4- ارتباط مناطق فشار + و - از طریق گذر ( پیلوتی ، کلوناد، راهرود)

گذارهای ساختمانی

 • 1- با افزایش دهانه سرعت باد کاهش می یابد.
 • 2- حداکثر سرعت زمانی که زاویه وزش با محور زاویه 40 می سازد .
 • 3- افزایش طول ساختمان تاثیر اندکی در افزایش سرعت باد در درون گذر دارد و ...

نکات

 • 1- گونه حیاط مرکزی قابلیت پناه دادن دارد.
 • 2- گونه خیابانی امکان سرعت یکسان باد را دارد.
 • 3- سرعت جریان باد در دهانه باریک گونه قیفی از باد منطقه آزاد بیشتر است.
 • 4- جریان عرضی در گونه پلکانی بوجود می آید.
 • 5- سرعت باد در گونه زیگولای نسبت به باد آزاد کاهش پیدا می کند.

 

 

 

 

 

 

                    فصل نهم: ایرودینامیک معماری و تهویه فضاهای داخلی

 

- تهویه طبیعی : جابه جایی هوا داخل بدون بهره گیری از انرژی فسیلی

1- جانشین کردن هوای داخل ساختمان ، که به دلیل بازدهمف تنفس پوست، بوی ناشی از پخت وپز استعمال دخانیات.

ایجاد خنکی به خاطر تعرق و تبادل حرارت.

اختلاف فشار اصلی ترین عامل جابه جایی هوا است .

 • - هوا از پنجره با جبهه فشار قوی به سمت جبهه با فشار هوای ضعیف تر حرکت
  می کند.

برای هدایت باد در مسیر دلخواه در ساختمان

الف) موقعیت پنجره  در نما

ب) وضعیتباز شو پنجره ها

ج) وضعیت و شکل سایبان

د) سایر ملحقات پنجره

1- تاثیر حوزه فشار اطاف پنجره بر مسیر هوای جاری در داخل

2- تاثیر جهت باز شدن پنجره

3- تاثیر سایبان بر مسیر جریان هوای داخل .

سایه بان های مشبک تاثیر کمی می گذارند.

- توری پنجرهبر جهت باد اثر نمی گذارد ولی سرعت آن راکاهش می دهد.

- پره های جلوپنجره با توجه به زاویه جهت را تغییر می کنند. اگر زاویه پره ها از 60 درجه بیشتر باشد تاثیر منفی می گذارد.

سرعت هوای درون

تعداد پنجره ها و موقعیت آنها

عرض پنجره ها

زاویه وزش باد

تقسیمات درون فضا

ملحقات پنجره  مثل : تور، محافظ، سایبان

اگر تک پنجره باشد:

 • - وضعیت پشت به باد برای پنجره متوسط و کوچک خوب است .
 • - وضعیت مایل نسبت به باد برای پنجره بزرگ تر خوب است.

حالت نامناسب پنجره ورود بزرگ و خروج کوچک باشد.

- توری نایلونی 70%

- توری کفالی 35%

فشار دینامیکی باد: در اثر متوقف شدن کامل باد                                          

فشار استاتیکی باد:                                                                                  q× P=CP

- فشار استاتیکی بین دهانه ورود و خروجPV2                                                                 2/1 P1-P2=C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 نتایج فصل 9

 

 

- برای اطمینان از جریان سریع تر هوا در داخل اتاق بهتر اس محل ورود و خروج هوا جدا از هم بوده ، موقعیت آنها با توجه به حوزه فشار به گونه ای تعیین شود که تفاوت فشار میان دو نقطه هر چه بیشتر باشد در مناطق مرطوب که عبور هوا با سرعت مهم است بهتر است ازپنجره های بزر استفاده شود.

2- درم ورد اتاق هاییکه یک دیوار خارجی دارند می توان با تعبیه 2 پنجره دو پنجره مرتبط با نقاط فشار متفاوت به شرطی که باد غالب مطلوب زاویه 70- 20 تشکیل دهد .

3- با ایجاد پیش مدگی و شکنج تعمداً مناطق مکش وفشار ایجاد کرد.

4- اگر از سایبان قائم استفاده می شود عمق آن از نصف عرض دیوار بین دو پنجره کمتر باشد. در غیر این صورت موقعیت اتاق عقبتر نسبت به باد نامناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  مرور پایانی

احکام طراحی معماری همساز با باد

1-1 از سرعت 2- جهت 3- تواتر باد منطه 4- میانگین سرعت باد در فواصل 3 ساعته 5- حداکثر سرعت جست باد از هواشناسی بدست آورد، باد غالب و نایب غالب .

2-1 احتمال انحراف باد برای مناطق هموار 20 و ناهموار 60- 40 در نظر گرفته شود.

3-1 از مناطق آلوده کنده هوا در نزدیکی محیط ساخت و ساز فاصله لازم گرفته شود.

4-1 از احداث منابع آلوده کننده هوا در پایه کوه خودداری کرد.

5-1 حداکثر باد دریا به خشکی در بعد از ظهر m/s 10 و تا 10 km فاصله از دریا اثر دارد .

6-1 باد جنگل - یخچال و روستا را در کنار شهر فراموش نکنید.

7-1 نزدیکی خطوط جریان نشانگر افزایش سرعت باد است.

8-1 افزایش سرعت باد در تمام مناطق ایرودینامیکی بجر دنباله نشانه کاهش استاتیکی باد در آن منطقه است.

9-1 با طراحی ساختمان در دنباله موانع مصنوع و طبیعی از سرعت مزاحم بار بکاهید و برعکس.

10-1 محل ونت و دودکش دور از محل دنباله قبل از نقطه انفکاک باشد.

11-1 افزایش طول ، ارتفاع، طول، منطقه دنباله را اضافه می کند.

12-1 کوتاهترین دنباله قاعده مربع و ارتفاع نصف

13-1 طول منطقه دنباله ساختمانی که شیب سقف آن در موقعیت رو بهباد نسبت به ساختمانی که شیب پشت به باد دارد منظور کنید.

14-1 فرار هوا از جلو ساختمان محدب سریع تر از مقعر است.

15-1 بین ارتفاع و اختلاف فشار منطقه رو به باد رابطه مستقیم است.

16-1 بین ارتفاع و اختلاف فشار دنباله رابطه معکوس است.

17-1 در صورت نیاز به جریان محسوس هوای در داخل اتاق پنجره ی ورود را بزرگ و خروی را کوچک طراحی نکنید، باید پنجره و خروج را بزرگ در نظر بگیریم.

18-1 برای کاهش کمتر سرعت باد توری را با فاصله از پنجره نصب می کنیم.

19-1 برای کاهش کمتر سرعت باد توری را با فاصله از پنجره نصب می کنیم.

20-1 در صورت وجود بالکن بهتر است آن را جلوی بالکن نصب کرد.

- در طول سالیان نیاز روز افزونی به شناخت باد بوده .

- در معماری بهتر است از فرم های آیرودینامیکی استفاده کند، کاهش عوارضی منفی باد.

دم è  بادخور Wind scop=

بازدم èبادخوان Wind tower=

توجه : هر چه بنا بزرگتر و سبک تر باشد.تأثیر رفتار باد بر آن و اطرافش بیشتر است.

- فرم های ( ایگلو= کلبه یخی) ç آیرودینامیکی تاثیر باد بر سرما.

معمولاç در تابستان جهت تعریق بهر باد عامل مناسب و در زمستان بخاطر کاهش دما عامل نامناسب است.

دودکش خورشیدی

بادخان

کارکرد: اختلاف دما

اختلاف فشار

هوا را سریع جابه جا نمی کند

توان بالاتر

برای جذب بیشتر انرژی خورشیدی آبکاری می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    عوامل تاثیر گذار باد در شکل گیری ساختمان

 

( سرعت باد، جهت باد، دمای باد، آفتابگیر استوا بیشتر)

- در کره زمین نقاط مختلف یکسان گرم نمی شود. و هوای فشار کمتر و فشار بیشتر جابه جا می شود.

در تابستان به طرفین قطب ها و در زمستان به طرف استوا کمربند فشار حرکت می کند.

باد( همرفت ، نفوذ به ساختمان)

- عوامل تأثیر گذار

ارتفاع ، سرعت باد

ساخت و ساز 25% سرعت باد را کاهش می دهد .

پوشش گیاهی و نوع خاک

آسایش ( ذهنی فیزیکی )

اختلاف فشار ارتباط مستقیم با سرعت باد دارد.

- افزایش دما

باد خور باید در جهت باد مناسب باشد.

- لانه موریانه در نواحی خشک و گرم( شرقی و غربی گسترده باشد- تهویه هوا استفاده می کند( دودکش)

- استفاده از بادخان ها

( آسیا ( خاور میانه )، شمال آفریقا، شبه قاره هند)

ملکف= ( گیرنده باد) ç مصر 1300 قبل از میلاد

بادگیر

حدود 7 متر ارتفاع 7 m

ابعاد متفاوت حدود 3×3

نسبم را از هر جهتی گرفته

وجه پشت باد مناسب به عنوان دودکش عمل کرده

موقعیت بهینه گشودگی ها

کنج غالب: کنج واقع بین وجه رو به بالا و با هم یا جوانب آن در این نقطه Max فشارمثبت روی و جدرو به باد Max فشار منفی بر بام .

- ناکارایی بادخور از 30% شروع شده تا 50% انحراف از امتداد باد غالب .در این حالت فقط مثل دودکش عمل می کند.

روکش ترکیبی

نکته : هنگامی که در نزدیکی آلودگی باشد استفاده از این سیستم ها مناسب نیست .

- نفوذ صدا تشدید آتش سوزی، امنیت، هوابندی .

بادشکن

پارلمان

گنبد رایشتاگ:                                       فاستر- سوخت های بازیافت شونده، تجدید شونده

- معماری پایدار استفاده                  - استفاده از انرژی خورشید

ابدال از ابزار معماری                       - کاهش آلودگی با انرژی های طبیعی

در صرفه جویی انرژی                - یک بار آتش گرفت بعد دوباره آن را در مسابقه ای

مجلس آلمان                                           نورمن فاستر رح برتر را برنده شد

ویژگی ذخیرآبسرد در زیر زمین و فن هواکش

 • - تعامل بین فضا درون و برون
 • - نور و گرمایش و سرمایشی از بیرون
 • - استفاده از سوخت های آلی ç برای پمپاژ
 • - انرژی به سمت زیر زمین هدایت شده و ذخیره می شود.
 • - 300m2 سلول فتوبولتیک
 • - پنجره های هوشمند
 • - پرده های کرکره ای هوشمند

نوشته شده توسط : علی صنعتی