تبلیغات
معماری ایده آل - جلوگیری از خسارت آفات در گلخانه

جستجو گر سایت معماری

 

جلوگیری از خسارت آفات در گلخانه

یکشنبه 17 آبان 1388   10:54 ب.ظ


نوع مطلب : حاشیه ،

شرایط ایجاد شده در گلخانه بهتــــرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات و كنه های آفت بوجود می آورد . افزایش سریع جمعیت آفات در گلخانه گاهی اوقات آنچنان غاقل گیر كننده است كه تنها یك مدیریت كارآمد می تواند از خسارت آنها به محصول جلوگیری كند . برای كنترل آفات در گلخانه ..........

توصیه های بیشتر عبارتند از :1- كلیه بقایای گیاهی را از مسیر راهروها و مسیر آبیاری به سرعت جمع آوری كنید و هیچگونه توده زباله را داخل و یا نزدیك گلخانه به حال خود رها نكنید2- به منظور جلوگیری .........

جلوگیری از خسارت آفات در گلخانه

 

 


شرایط ایجاد شده در گلخانه بهتــــرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات و كنه های آفت بوجود می آورد . افزایش سریع جمعیت آفات در گلخانه گاهی اوقات آنچنان غاقل گیر كننده است كه تنها یك مدیریت كارآمد می تواند از خسارت آنها به محصول جلوگیری كند . برای كنترل آفات در گلخانه استفاده بی رویه از سموم دفع آفات راه حل مناسبی نیست و به هیچ وجه توصیه نمی شود ...
شرایط ایجاد شده در گلخانه بهتــــرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات و كنه های آفت بوجود می آورد . افزایش سریع جمعیت آفات در گلخانه گاهی اوقات آنچنان غاقل گیر كننده است كه تنها یك مدیریت كارآمد می تواند از خسارت آنها به محصول جلوگیری كند . برای كنترل آفات در گلخانه استفاده بی رویه از سموم دفع آفات راه حل مناسبی نیست و به هیچ وجه توصیه نمی شود . مدیریت صحیح آفات گلخانه بیشتر بر استفاده از روشهای پیشگیری استوار است . زیرا این روشها به مراتب آسانتر و كم هزینه تر از روشهای مبارزه با آفات پس از ظهور آنها در گلخانه است . پیشگیری از وقوع آفات عمدتاً بر رعایت اصول بهداشت زراعی متكی است كه شامل نابودی یا حذف نه تنها مواد آلوده به آفت بلكه كلیه منابع بالقوه آلودگی می باشد . عملیات پاكسازی می بایست هم در داخل گلخانه و هم در اطراف آن انجام گیرد و در هر مرحله از تولید محصول می بایست انجام پذیر باشد. رعایت اصول بهداشتی در گلخانه فرآیندی مداوم و در تمام طول سال است.
حفاظت و پیشگیری از آفات را میتوان در سه مرحله اجرا كرد:الف - مرحله تولید نشاء و كاشت.در این مرحله می توانید از تله های زرد چسبنده به ابعاد 13×8 سانتیمتر ( یك تله برای هر50 تا100 متر مربع) برای ردیابی اولیه مگس های سفید ، تریپس ها و شته ها استفاده كنید این تله ها می بایست درطول راهروهای داخل گلخانه ، نزدیك در و پنجره ها و محلهای ورودی هوا نصب شود و حداقل هفته ای یكبار مورد بازدید قرا گیرد . علاوه بر بازدید تله ها بهتر است بوته های نشاء یا گیاهچه ها را نیز بصورت هفتگی از نظر وجود كنه یا شته بررسی كنید . وجود كنه های تارعنكبوتی را می توانید از طریق مشاهده مستقیم كنه بر روی گیاه یا مشاهده آثار خسارت آن مشخص نمایید. بر اثر تغذیه كنه های دو نقطه ای ( كنه های تار عنكبوتی ) نقاط زرد رنگی در سطح برگ بوجود می آید . از آنجائیكه تله های زرد تنها برای ردیابی حشرات بالدار قابل استفاده است ردیابی آفات بی بالی مانند كنه ها و یا شته های بی بال بصورت مشاهده مستقیم در نشاء ( یا گیاهچه) بسیار مهم است . شته ها بیشتر در زیر برگها یا اطراف جوانه های رویشی و زایشی گیاه مستقر می شوند و از طریق وجود پوسته های سفید رنگ آنها و یا ترشحات چسبنده براق آنها به نام عسلك بر روی اندامهای مختلف گیاه قابل ردیابی هستند. علفــــهای هرز می توانند منبع مهمـــی برای استقرار حشرات و كنه ها در طول سال باشند . بنـــابر این می بایست كلیه علفهای هرز داخل و اطراف گلخانه را نابود كنید . از قرار دادن هر گونه گیاه زینتی در اطراف نشاء ها یا گیاهچه های جوان خودداری كنید زیرا این نوع گیاهان نیز می توانند به صورت منبعی برای استقرار آفات عمل كنند.ب - مرحله تولید محصولدر این مرحله عملیات توصیه شده در طی مرحله قبل می بایست ادامه یابد.
توصیه های بیشتر عبارتند از :1- كلیه بقایای گیاهی را از مسیر راهروها و مسیر آبیاری به سرعت جمع آوری كنید و هیچگونه توده زباله را داخل و یا نزدیك گلخانه به حال خود رها نكنید2- به منظور جلوگیری از گل آلوده شدن و مرطوب شدن سطح خاك كه محل مناسبی برای تكثیر مگس های پوسیده خوار ایجاد می كند . خاك را بخوبی زهكشی كنید.3- هرگز گیاهان متفرقه مانند انواع گیاهان زینتی و درختچه هارا داخل گلخانه قرار ندهید چرا كه اینها بعنوان پناهگاههای جایگزین برای حشرات، كنه ها و سایر آفات عمل می كنند.4- در جاهائیكه امكان پذیر است از توریهای محافط استفاده كنید تا از ورود حشرات جلوگیری شود استفاده از توری یك راه موثر و ساده برای جلوگیری از ورود آفات درشت مانند انواع پروانه های آفت، سوسكها ، زنبورها و سن ها به داخل گلخانه است.5- حداقل یك محوطه به پهنای 10 متر فضای عاری از هر گونه گیاه یا چمن زنی شده در اطراف گلخانه ایجاد كنید ( در صورتیكه از علف كشها برای پاكسازی استفاده میكنید از عدم پاشش آنها در اطراف پنجره ها و هواكشهای گلخانه اطمینان حاصل كنید ). گیاهان زنیتی و سبزیجات خانگی محلهای استقرار خوبی برای حشرات و كنه ها هستند و به همین خاطر در نزدیك گلخانه این گیاهان به عنوان علف هرز در نظر گرفته می شود.
ج) مرحله پایان برداشت محصولدر صورتیكه بوته به حشرات و كنه های آفت آلوده شده با شد بلافاصله پس از آخرین برداشت محصول و قبل از حذف بوته ها اقدام به مبارزه با آفت نمایید تا جمعیت انتقالی آفت از یك دوره كشت به دوره دیگر نابوده شده یا به حداقل برسد. این كار فرصت باقی ماندن و پخش یا پنهان شدن آفت را در درزها و شكاف گلخانه و دیگر جاهای امن آن به حداقل میرساند. روشهای مبارزه با آفات در این مرحله می تواند شیمیایی و یا غیر شیمیایی باشد . استفاده از یك آفت كش مناسب قبل و پس از حذف بوته ها از داخل گلخانه معمولا" منجر به از بین رفتن بخش عظیمی از جمعیت حشرات و كنه ها می شود. از توصیه های كارشناســان در این مورد استفاده كنید . پس از مصرف آفت كشها و قبل از ورود به داخل گلخانه از انجام تهویه مناسب و كافی در داخل گلخانه اطمینان حاصل كنید.درجه حرارتهای بالا بصورت یكنواخت و سراسری حداقل به میزان 40 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی كمتر از 50 درصد به مدت حداقل 3 تا4 روز بطور موثری حشرات و كنه ها را كنترل خواهد كرد . پس از حذف بوته ها این روش می تواند تكرار شود . این روش در ماههای گرم تابستان به آسانی و با هزینه كمتری قابل اجرا است.پس از اجرای روشهای فوق الذكر و حذف بوته ها می بایست با استفاده از تله های زرد چسبنده آفات بالدار احتمالی از قبیل تریپس ها ، مگس های سفید و شته ها ردیابی شوند . بطور منظم این تـله ها را بازدید كنید و اگر آفتی مشاهده كردید با استفاده از یك روش مناسب ضربه دیگری به آن وارد كنید
ضد عفونی بستر كشتضد عفونی بستر كاشت ، ذخیره آفات بویژه كنــه های تار عنكبوتی و تریپسها را كاهش خواهد داد . روشهای مختلف ضد عفونی بستر كشت عبارتند از :الف - ضد عفونی خاك با استفاده از بخاربرای گرفتن نتیجه بهتر از این روش یهتر است خاك تا عمق 15 تا 20 سانتی متر به خوبی زیرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبی باشد. از دماسنجهای خاك برای اطمینان از گرم شدن خاك در حدود 80 درجه سانتیگراد و به مدت 30 دقیقه اطمینان حاصل كنید اگر درجه حرارت یا مدت زمان آن افزایش یابد ممكن است مشكلاتی از قبیل افزایش املاح یا از بین رفتن آمونیاك خاك پیش بیاید ب - ضد عفونی خاك با استفاده از گازهای شیمیاییگاز متیل بروماید به عنوان مرسوم ترین مــاده شیمیایی جهت ضد عفونی خاك بكـــار می رود . گاز دهی می بایست در خاكی كه حداقل تا عمق 15 سانتیمتر به خوبی زیرورو شده است و حرارت آن حداقل 15 درجه سانتیگراد بوده و از رطوبت مناسبی برخوردار است انجام شود . پس از گازدهی خاك می بایست به خوبی به مدت 3 تا 7 روز هوادهی شود چرا كه این گاز برای گیاهان و پستانداران بسیار سمی است .متیل بروماید نباید قبل از كشت محصولاتی كه برگهای آن مورد استفاده قرار می گیرد( مانند كلم ) استفاده شود. زیرا بروماید بیشتر در برگها و ساقه های گیاه تجمع پیدا می كند. برای ضد عفونی خاك بخار دادن مزیت بیشتری نسبت به گاز دهی دارد زیرا علاوه بر نابودی اكثر آفــات با این روش هیچ گونه اثر سمی پس از مصرف از خود بجای نمی گذارد . علاوه بر این كشت محصول می تواند بلافاصله پس از سرد شدن خاك و آبیاری انجام شود. ج- ضد عفونی خاك با استفاده از انرژی خورشیدی با استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان یك منبع انرژی ارزان میتوان تا حد بسیار زیادی آفات و عوامل بیماریزای خاكزی و همچنین بذر علفهای هرز را نابود كرد.بهترین زمان برای اینكار ماههای گرم تابستان است . مانند دو روش قبل بهتر است زمین قبل از اجرای روش بخوبی زیرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبی باشد سپس سطح خاك توسط یك لایه بدون درز و روزنه از جنس پلاستیك شفاف كه از آن نور عبور كند پوشانده میشود. برای بررسی بهتر تغییرات درجه حرارت در عمق های مختلف می توان از دما سنج های خاك استفاده كرد.توصیه می شود قبل از كشیدن پلاستیك روی خاك مقداری كود دامی تازه با خاك مخلوط شود تا اثر آفت كشی این روش افزایش یابد


نوشته شده توسط : علی صنعتی