تبلیغات
معماری ایده آل - نشانه های معماری

جستجو گر سایت معماری

 

نشانه های معماری

چهارشنبه 26 فروردین 1388   05:18 ب.ظ


نوع مطلب : پروژه و مقالات معماری ،

انواع عناصر یا بخش‌های نمایان ساختمان یا نشانه‌های معماری را در یك طبقهبندی ساده میتوان به هفت گروه طبقه‌بندی كرد.

1- نشانه‌های سازه‌ای

عناصر ، بخش‌ها و اجزایی كه نقش و كاركرد سازه‌ای و ایستایی دارند ، نشانه سازه‌ای نامیده شده‌اند ، این عناصر به صورت مشخص به سبب جنبه ساختمانی و ایستایی پدید آمده‌اند و نمایانگر این جنبه از فضای معماری هستند. شكل برخی از این عناصر كمابیش از پدیده‌ها و عناصر طبیعی الهام گرفته شده است ، برای ...............

انواع عناصر یا بخش‌های نمایان ساختمان یا نشانه‌های معماری را در یك طبقهبندی ساده میتوان به هفت گروه طبقه‌بندی كرد.

1- نشانه‌های سازه‌ای

عناصر ، بخش‌ها و اجزایی كه نقش و كاركرد سازه‌ای و ایستایی دارند ، نشانه سازه‌ای نامیده شده‌اند ، این عناصر به صورت مشخص به سبب جنبه ساختمانی و ایستایی پدید آمده‌اند و نمایانگر این جنبه از فضای معماری هستند. شكل برخی از این عناصر كمابیش از پدیده‌ها و عناصر طبیعی الهام گرفته شده است ، برای نمونه می‌توان ستون را مثال زد كه به نظر می‌رسد از تنه درختان الهام گرفته شده است. ستون به عنوان یك نشانه سازه‌ای همواره در همه فرهنگ‌ها به صورت كمابیش مشابه یعنی به شكل یك عنصر عمودی و باریك طراحی و ساخته می‌شده است.

بعضی از انواع قوس‌هایی كه از آنها برای پوشاندن دهانه درگاه‌ها استفاده می‌شده‌ است ، در ابتدا تنها برای جنبه‌های سازه‌ای پدید آمده‌اند ، زیرا در نواحی كه سنگ و چوب كافی در دسترس نبود و مجبور بودند از خشت و گل یا سنگ لاشه و ملات استفاده كنند و روی درگاه را با این مصالح بپوشانند ، می‌بایست از انواع قوس‌های به شكل بیضی یا جناغی استفاده می‌كردند ، زیرا با مصالح فوق نمی‌توانستند طاق رابه صورت مسطح و صاف اجرا كنند. شكل قوس روی دهانه از لحاظ سازه‌ای به طول دهانه ، نوع مصالح و چگونگی نقش سازه‌ای آن در تركیب كلی بنا بستگی دارد. به این ترتیب یك طاق قوسی شكل در وهله نخست یادآور نشانه و نقشی سازه‌ای است.

گنبد نیز چه به صورت كوچك و چه به صورت بزرگ در ابتدا به عنوان عنصری سازه‌ای برای پوشاندن سقف یك فضا بدون استفاده از ستون به كار رفت. گنبد‌های بزرگ و با ارتفاع بلند به عنوان یك عنصر بسیار مهم و با شكوه چه در دوران پیش از اسلام و جه در دوران اسلامی پیش‌تر برای بناهای آیینی ، مهم و باشكوه به كار می‌رفت ، به همین سبب گنبد افزون بر جنبه سازه‌ای ، نشانه یك بنای آیینی یا باشكوه نیز شد.

2- نشانه‌های كاركردی

برخی از نشانه‌ها و عناصر معماری نمایانگر كاركردهایی معین هستند. برای نمونه می‌توان به در و پنجره اشاره كرد كه كاركد نخستین عنصر ایجاد امكان ارتباط و دومین عنصر تأمین نور ، امكان تهویه و ایجاد منظر است.

به همین ترتیب كاركرد یك فضای درونی خطی و سرپوشیده بین ورودی و حیاط كه دالان نامیده می‌شده با كاركرد هشتی به عنوان یك فضای تقسیم مسیر حركت ، انتظار و انتقال كه شكل آن غالباً به صورت فضایی نسبتاً ایستا ، متمركز و به شكل هشت ضلعی ، مستطیل یا نزدیك به آنها بوده است. متفاوت بود.

ایوان نیز به عنوان یك فضای سرپوشیده كه حداقل از یك جبهه به فضای باز مرتبط بوده است ، نمایانگر و نشانه كاركرد یا كاركردهایی كمابیش مشخص و معین است كه با كاركرد فضای بسته متفاوت بوده است.

برخی از عناصر خاص معماری نیز در ساده‌ترین شكل خود جنبه‌ای كاركردی داشته‌اند. برای نمونه می‌توان به مناره اشاره كرد كه در مساجد نسخستین برای اذان گفتن مورد استفاده قرار می‌گرفت و در ضمن نشانه‌ای مماری و شهری برای مسجد به شمار می‌آمد.

3- نشانه‌های محیطی ـ اقلیمی

بعضی از فضاها ، عناصر و اجزای معماری به سبب عوامل و پدیده‌های محیطی و اقلیمی شكل گرفته‌اند. برای مثال می‌توان به حیاط مركزی به عنوان یك عنصر مهم در معماری ایرانی به ویژه در مناطق مركزی و كویری اشاره كرد كه در وهله نخست به سبب جنبه های محیطی و اقلیمی پدید آمده و شكل گرفته است.

گودال باغچه نیز نوعی حیاط بوده كه متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی خاص و از جمله دسترسی به آب جاری پدید می‌آمده است. بادگیر نیز یك عنصر محیطی و اقلیمی بوده و در برخی از نواحی كشور و برای استفاده بهتر و بیش‌تر از باد و جریان هوا طراحی و ساخته می‌شده است. و بعضی از ویژگی‌های كالبدی آن مانند ارتفاع ، عمق ، طول ، تعداد دهانه‌ها ، جهت و محل استقرار به خصوصیات اقلیمی هر محیط و ناحیه‌ای كه در ان ساخته می‌شد ، بستگی داشت به این ترتیب بادگیرهای نواحی واقع در حاشیه خلیج فارس با بادگیرهای نواحی كویری متفاوت بود.

سقفها نیز در بیش‌تر مواد نشانه‌ای محطی ـ اقلیمی به شمار می‌آمد. چنان كه به عنوان مثال می‌توان اشاره كرد كه سقف‌های شیب‌دار به خصوص با پوشش سفالی و در دوره اخیر با پوشش فلزی ، نشانه استقرار ساختمان در محیط‌های پرباران است. در مناطق واقع در حاشیه دریای خزر از این گونه سقف‌ها استفاده می‌شده است. در حالی كه سقف‌های گنبدی شكل با مصالح خشت و گل و آجر بیش‌تر نشانه‌ای از معماری مناطق كویری و مركزی به شمار می‌اید.

افزون بر عناصر وتركیب‌های معماری می‌توان به بعضی مصالح نیز به عنوان عناصر و نشانه‌های اقلیمی اشاره كرد. چنان كه خشت ، گل و اجر به ویژه در تركیب با یكدیگر ، نشانه‌ای از معماری مناطق كویری و مركزی هستند ، در حالی كه سازه‌های چوبی بیش‌تر نشانه‌ای معماری نواحی حاشیه دریای خزر به شما می‌ایند. برخی از عناصر و نشانه‌های محطی ـ اقلیمی دارای معنای دیگر نیز هستند یا بر عكس بعضی از نشانه‌های دیگر از مفهومی محیطی ـ اقلیمی نیز برخودارند.

برای مثال انواعی از قوس‌های جناغی ضمن اینكه نشانه‌ای سازه‌ای به شمار می‌آیند ، جنبه‌ای محیطی ـ اقلیمی نیز دارند ، زیرا با توجه به مصالح مورداستفاده در مناطق كویری و مركزی از این قوس‌ها استفاده می‌شد و عدم كاربرد مصالح خشتی و آجری در نواحی شمالی ایران موجب شده بود كه در آنجا از این عنصر به صورت عمومی و فراگیر استفاده نشود.

4- نشانه‌های فرهنگی ـ آیینی

بعضی از عناصر ، تركیب‌ها و اجزای معماری به سبب پدیده‌ها و عوامل فرهنگی وآیینی شكل گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به جنبه آیینی و دینی عدم كاربرد مجسمه و شمایل در معماری ایرانی در دوران اسلامی اشاره كرد.

این نكته موجب شد كه نقوش اسلیمی و هندسی بسیار مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این ، اهمیت ریاضیات در اندیشه و فلسفه یونان و نیز در فلسفه اسلامی سبب شد كه نقوش هندسی اهمیتی ویژه و آیینی نیز كشب كند. ورودی غیر مستقیم در برخی مساجد ، مدارس و سایر بناهای آیینی كه در ایران معمول بوده است به دلیل آیینی و فرهنگی شكل گرفته و برای ورود غیر مستقیم به فضاهای دینی ، آیینی و مهم بوده است. به نظر می‌اید پیشینه این اقدام به بناهای دوران باستان می‌رسد.

طراحی و ساخت حوض آب در دورن جلوخان ورودی بناهای مهم آیینی به ویژه مساحد به احتمال بسیار زیاد جنبه آیینی و فرهنگی داشته است.

كاربرد خط بنایی و خوش‌نویسی با خطوط گوناگون بر روی كاشی یا در مواردی دیگر بر روی مصالح دیگر و به خصوص استفاده از آیات قرآن كریم یا احادیث به سبب عوامل ، پدیده‌ها و انگیزه‌های آیینی و دینی بوده است و آنها را باید از نشانه های فرهنگی ـ آیینی به شمار آورد. ورودی غیر مستقیم خانه‌های واقع در برخی از نواحی كشور به ویژه درشهرهای دارای بافت‌های پیوسته و دورن‌گرا مانند شهرهای یزد ، كاشان و كرمان نیز از ویژگی‌ها و نشانه‌های آیین وفرهنگی در معماری ایرانی به شمار می‌آید.

5- نشانه‌های نمادین

یكی از خصوصیات مهم هنر معماری مانند برخی از دیگر هنرها قابلیت و ظرفیت نمادپردازی آن است.

یكی ازمهم‌ترین نمادهای ایرانی كه در معماری ایرانی از دوران باستان تا اواخر دوران اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت ، انواع طرحهای چهارتایی بود.

می‌توان بیان كرد كه مهم‌ترین طرحهای معماری ایرانی مانند طرح‌های چهارتاقی ، چهار ایوانی ، چهار بخش ، چهار صفه ، چهار باغ ، چهار سو و مانند آن به سبب نوعی نماد‌پردازی شكل گرفته‌اند و بی‌مناسبت نبوده كه مهم‌ترین طرحهای معماری ایرانی ، طرح‌های چهار‌تایی بوده است. این طرحهای چهارتایی نیز غالباً تنها به دلایل نمادین مورداستفاده قرار می‌گرفتند.

به غیر از عدد چهار كه هم عددی مقدس بود و هم از لحاظ معماری‌ ، ایستایی و نظم‌پذیری عددی مناسب بود ، از برخی اعداد مقدس دیگر نیز مانند عدد 12 در برخی بناها استفاده می‌كردند.

برای نمادپردازی فضاهای معماری از بعضی شكل‌ها یا نشانه‌های مقدس و نمادها نیز بهربهرداری می‌شد. شكل چلیپا از نمادهای مقدس در فرهنگی ایران بود كه بازتاب آن به صورت‌های بسیار متنوع در فضاهای معماری در طول تاریخ دیده می‌شود.

6- نشانه‌های زیبای شناسانه

بعضی از پدیده‌هاو عناصر معماری برای زیبا‌سازی فضا به كار می‌رفته مانند گچبری ، كاشی‌كاری ، و آجركاری تزیینی ، رنگ زدن برخی از فضاهای درونی و طلاكاری قسمت‌هایی از سطح داخلی تالارها و در مواردی استفاده از نقاشی دیواری را نیز می‌توان به عنوان فعالیتی زیبایی شناسان نام برد. كاربرد انواع عناصر یا نقوش هندسی ، اسلیمی و مانند آن در سطوح دورنی و بیرونی بنا غالباً با انگیزه‌های تزیینی و زیبایی شناسانه صورت می‌گرفت.

همین ترتیب ساختن ازاره بنا توسط كاشی یا سنگ از آسیب‌پذیری آن در برابر عوامل جوی یا انسانی می‌كاست. بنابراین عناصر یا مصالح تزیینی در مواردی دارای كاربردهای دیگر نیز بودند .

زیبا‌سازی فضای معماری تنها به عناصر ، مصالح یا سطوح تزیینی خلاصه نمی‌شد ، بلكه در عرصه طراحی تركیب حجمی بنا ، نقشه طبقات یا چگونگی سازماندهی بعضی از عناصر نیز به جنبه‌های زیبایی شناسانه توجه داشتند.

برای نمونه می توان به ایجاد چهار منار در چهار كنج بیرونی بعضی از بناها آیینی و مهم در دوره تیموری اشاره كرده ، كه جنبه‌ای زیبایی شناسانه نیز داشت.

7- نشانه‌های اشاره‌ای یا شخصی

منظور از نشانه‌های اشاره‌ای یا شخصی گونه‌ای از نشانه‌های معماری هستند كه طراحی و اسخت آنها جنبه‌ای شخصی و فردی داشته است. در دوران گذشته برخی از نوآوری‌ها كه در آغاز یك اقدام جدید به شمار می‌رفت ، توسط سایر معماران مورد استفاده قرار می‌گرفت و به تدریج به یك الگو تبدیل می‌شد ، در حالی كه بعضی از نو آوری‌ها یا اقدام‌های معمارانه یا اقتباس‌ها چندان مورد توجه دیگران قرار نمی‌گرفت. برای مثال ایجاد چهار حیاط خلوت در چهار كنج مدرسه چهار باغ اصفهان كه طبق اسناد موجود گویا تنها در مدسه دیگری در اصفهان مورد استفاده قرار گرفته و به یك الگوی رایج تبدیل نشده است.

اقتباس از طرح گونه‌ای از مساجد عثمانی در طراحی مسجد كبود تبریز موجب شد كه آن طرح در ایران مورد توجه و استقبال معماران قرار گیرد و نمونه‌ای دیگر مانند آن ساخته شود، در حالی كه اقتباس از طرح مساجد گوركانی هند در برخی در چند مسجد جامع مهم وبزرگ تكرار شد. بنابراین در برخی از آثار نوآوری‌هایی فردی به كار می‌رفت كه جنبه‌ای شخصی و بدیع داشت.

نتیجه‌گیری: چگونگی بازتاب نشانه های سنتی در معماری معاصر

معمارن ار از لحاظ چگونگی نگرش آنان نسبت به سنت می‌توان نخست به چند گروه عمده طبقه‌بندی كرد. اول معماران مدرنیستی كه تقریباً هیچ‌گاه در آثار خود از سنت استفاده نكردند ، مانند وارطان هوانسیان و گوركیان كه همه آثار آنان مدرن بود. گروه دیگر معماران سنت‌گرا بودند مانند لرزاده كه همه آثار آنان كمابیش در چارچوب‌های سنتی طراحی می‌شد.

گروه سوم شامل معمارانی می‌شود كه متناسب با خواسته كارفرما یا نوع بنا ، انواع گوناگونی از روش‌ها ، سبك‌ها وشیوه‌های معماری رابه كار می‌گرفتند. برای نمونه فروغی برخی از آثار خود را به صورت كامل به شیوه مدرن طراحی كرده است ، مانند ساختمان وزارت دارایی در محوطه ارگ تهران ، یا بانك ملی در میدان حسن‌آباد.

به همین ترتیب آثار سیحون را نیز می‌توان حداقل به دو گروه دستبهندی كرد. نخست آثاری كه به صورت مدرن طراحی شده و دوم آثاری كه درانها تركیبی از مدرنیسم و سنت را می‌توان ملاحظه كرد. ساختمان بانك سپه در میدان امام خمینی تهران كه با بتن اكسپوز طراحی و ساخته شده بود ، یا هتل بوعلی در همدان از آثار مدرن او به شمار می‌ایند. در حالی كه آرامگاه بوعلی‌سینا در همدان ، مقبره خیام در نیشابور و آرامگاه كمال‌الملك در نیشابور از آثاری به شمار می‌ایند كه در آنها از سنت استفاده شده است.

آرامگاه نادرشاه در مشهد اثری ویژه به شمار می‌آید كه طراح سعی كرده استواری ، شهامت و سخت‌كوشی نادر شاره را در قالب مصالح و فرم بیان كند اما از عناصر و نشانه‌های سنتی در آن اثر بارزی دیده نمی‌شود.

بر این اساس برخی از آثار معماری بر پایه چگونگی بازتاب سنت در آنها به شرح زیر طبقه‌بندی شدند:

1- بازتاب صریح

منظور از بازتاب صریح سنت ، كاربرد تركیب‌ها ، عناصر یا تزیینات سنتی به صورتی كما بیش مستقیم یا به عبارت دیگر همانند دوران گذشته است ، به گونه‌ای كه نشانه‌های به كار رفته از معماری سنتی به سادگی نه تنها برای معماران بلكه برای مردم غیر متخصص نیز قبال شناسایی و درك باشد.

1-1- بازتاب صریح و جامع

برخی از معماران سنتی كه در بعضی از حوزه های معماری معاصر مانند طراحی مساجد ، مزارها و برخی از دیگر بناها فعالیت داشتند از بعضی عناصر یا تركیب‌ها و به خصوص از تزیینات سنتی به صورتی مستقیم و در تركیبی جامع در حوزه طراحی استفاده می‌كردند. مرحوم لرزاده یكی از معماران سنتی بود كه شمار فراوانی مسجد طراحی و احداث كرد.

مسجد اعظم در قم ، مسجد دانشگاه شریف و مسجد اعظم اصفهان از این گونه هستند.

1-2- بازتاب صریح و غیر جامع (موردی)

دربعضی از ساختمان‌ها تنها از برخی عناصر یا تزیینات سنتی استفاده می‌شد و تركیب و طرح كلی بنا بر پایه چارچوب‌های طراحی معاصر طراحی و ساخته می‌شد. برای نمونه می‌توان برخی از مدرسه‌هایی را كه توسط مرحوم استاد پیرنیا طراحی یا زیر نظر ایشان طراحی و ساخته شد ، به عنوان نمونه مورد توجه قرار داد. ساختمان دانشكده الهیات در خیابان شهید مطهری

ساختمان اداری آموزش و پرورش در ابتدای خیابان ایرانشهر در جنوب خیابان طالقانی

در این بناها یك عنصر معماری یا تزیینی مانند كاشی به صورت و شیوه‌ای کمابیش سنتی در یك بنا به كار می‌رفته است. آرامگاه ، پوب ، آرامگاه روزبهان ، آرامگاه شاه شجاع ، مسجد امین‌الدوله را می‌توان از این گونه دانست.

2- بازتاب غیر صریح

بعضی از معمارن به ویژه گروهی از معماران تحصیل كرده به جای كاربرد مستقیم و صریح عناصر و تركیب‌های نتی ، ترجیح می‌دادند از آنها به شیوه ای خاص بهره برند و به گونه‌ای شخصی نحوه درك و برداشت یا ابداع خود را دخالت دهند.

انواع بازتاب‌های غیر صریح یا ضمنی سنت در معماری معاصر را به چند گروه به شرح زیر می‌توان دسته بندی كرد:

2-1- بازتاب غیر صریح جامع

در این حالت طراحی با بسیاری از تركیب‌ها ، عناصر و مصالح سنتی با تعبیر و نوعی ساماندهی جدید به گونه‌ای انجام شده كه از یك سو از دیدگاه ناظر یا استفاده‌كننده غیر معمار به نظر اشنا وقابل درك و شناخت می‌آید و از سوی دیگر به سبب نوعی طراحی همراه با ایده‌پردازی جدید و فرآیندی كما بیش خلاقانه ، از سوی جامعه معماری نیز قابل توجه به شمار می‌آید. مهمانسرای نایین اثر خسروانی را می‌توان از این گونه به شمار اورد. در این بنا از اتاق‌های مرتفع با سقف‌هایی كه به روش سنتی ساخته شده و تركیب سه دری و رواق جلوی اتاق ها به گونه‌ای استفاده شده كه به صورتی جامع یادآور معماری سنتی است. مسجد دانشگاه تهران و مسجد شبستری‌ها در تهران را نیز می‌توان نمونه‌هایی از بازتاب غیر صریح جامع دانست.

2-2- بازتاب غیر صرح ایده‌‌پردازانه

در طراحی بعضی از بناها به ویژه فضاهای آیینی و فرهنگی از معماری سنتی به صورتی بارز و آشار ایده گرفته می‌شده است. خصوصیت مشترك این آثار در این نكته است كه نشانه‌های گوناگونی كه در این آثار به كار گرفته می‌شد ، غالباً به گونه‌ای است كه كمابیش به سادگی از سوی متخصصان و حتی مردمی عادی قابل شناسایی است.

وجه تمایز این گروه از آثار نسبت به هم این است كه چگونگی الهام گرفتن طراحان از معماری سنتی بسیار متنوع و متفاوت بوده است. برای نمونه در آرامگاه بوعلی سینا تركیبی خاص از اقتباسی جامع از ارامگاه قابوس بن و شمگیر به انضمام عناصری دیگر پدید آمد. انتخاب آرامگاه فوق گویا به دلیل هم دوره بودن زمان زندگی ابوعلی‌سینا با قابوس بن وشمگیر صورت گرفته بود. در آرمگاه خیام به گونه‌ای دیگر و بدیع از معماری سنتی الهام گرفته شده است. و در سایر آثار از این گونه بناها با ابداعی خاص می‌توان مواجه شد.

به طور مثال: آرامگاه فردوسی ، آرامگاه سعدی ، آرامگاه كمال‌الملك ، آرامگاه باباطاهر ، مقبره الشعرا ، مسجد الغدیر ، مسجد امیر ، مسجد نظام ما فی ، مسجد آریا مهر ، كتابخانه پارك شهر ، موزه هنرهای معاصر ، موزه قرآن ، آرامگاه واعظ كاشفی و برج آزادی.

2-3- بازتاب اشاره‌ای و شخصی

در برخی از بناها از بعضی نشانه‌های معماری سنتی به صورت استعماری و با تعبیری شخصی استفاده شده است به گونه‌ای كه نشانه‌های بسیاری از این گونه آثار ممكن است از دید مردم عادی خوانا و قابل شناسایی به شمار نیایند. هر چند كه شماری از آنها نیز ممکن است به نحوی به كار روند كه خوانایی خود را تا حدودی حفظ كنند. ساختمان مجلس سنای قدیم كه در دو سوی آن دو عنصر زنجیر مانند به كنای از زنجیر عدل انوشیروان به كار رفته است. كه ممكن است به سادگی به ذهن هر كسی نیاید ، مگر آن كه قبلاً آن را شنیده باشد.

كاربرد عنصری مانند بادگیر در موزه هنرهای معاصر به عنوان نورگیر نیز ممكن است از سوی بسیاری از مردم عادی مورد توجه قرار نگیرد و متوجه نشوند كه كاربرد ان به دلایل فرهنگی صورت گرفته است یا در مواردی عنصر جدید و بدون ارتباط با معماری سنتی به نظر آیند. ساختمان تئاتر شهر نیز در همین زمینه قابل ارزیابی است.

2-4- بازتاب جامع یوم گرایانه

چند تن از معماران با رویكردی هم جامع و هم بدیع و به صورتی پیگیرانه در اثار خود از بعضی چارچوب‌ها ، خصوصیات و عناصر معماری ایرانی استفاده كردند. از میان معمارانی كه به این صورت آثاری پدید آوردند ، می‌توان به كامران دیبا ، نادر اردلان و حسین امانت اشاره كرد. البته هر یك از این معماران با رویكرد و نگرشی خاص و متفاوت از دیگری به فضای معماری و چگونگی خلق اثری با هویت ایرانی توجه داشت.

برخی از آثار حسین امانت مانند دانشكده مدیریت دانشگاه تهران و ساختمان سازمان میراث فرهنگی كشور با وجود داشتن تركیب‌هایی نو ، در زمینه مصالح به كار رفته در نماها ، چگونگی استفاده از فضای باز و كاربرد برخی عناصر معماری سنتی ، به گونه‌ای است كه هویتی ایرانی برای اثر پدید آورده است.

شهرك شوشتر نو اثر كامران دیبا نیزبر اساس نگرشی جامع و بوم‌گرایانه و با توجه به الگوهای موجود در فضاهای سنتی آن ناحیه طراحی و ساخته شده است. تأثیرپذیری این مجموع از معماری سنتی در زمینه‌های گوناگون از جمله مصالح نما ، ساختار پلان ، تركیب حجمی و برخی عناصر و جزییات صورت گرفته است.

چند اثر از نادر اردلان نیز همین ویژگی‌ها را دارد. دانشگاه امام صادق (ع) از بناهایی به شمار می‌اید كه در ان از معماری سنتی الهام گرفته شده است و اثر نو پدیده آمده است ضمن آن كه به گونه‌ای ویژه می‌توان نشانی از هویت ایرانی رادر آن ملاحظه كرد.


نوشته شده توسط : علی صنعتی