تبلیغات
معماری ایده آل - طراحی استخر و سونا و جکوزی (قسمت اول)

جستجو گر سایت معماری

 

طراحی استخر و سونا و جکوزی (قسمت اول)

پنجشنبه 10 بهمن 1387   01:07 ب.ظ


نوع مطلب : پروژه و مقالات معماری ،

تعین حداکثر ظرفیت استخرها بر حسب نوع شنا و نوع استخر[1]

         برای تعیین ابعاد و اندازه های   استخر مهمترین عامل تعداد شناگران می باشد كه میانگین تراكم آنها با توجه به سرانه های ارائه شده از جدول شماره (1-1) قابل محاسبه می‌باشد.

 

 

عمق آب

نوع شنا

نوع استخر

سرپوشیده

سرباز

ناحیه كم عمق آب (كمتر از 7/1 متر عمق)

شنای تفریحی

شنای آموزشی پیشرفته(تمرینات)

شنای آموزشی ابتدایی

5/1

2

4

5/1

5/2

5/4

ناحیه عمیق (بیش از 7/1 متر عرض)

شنای تفریحی پیشرفته

شیرجه

2

5/17

5/2

20

حداقل عرض حاشیه استخر

2

4

 

 

حداکثر ظرفیت استخرها بر حسب عمق  استخر[3]

  این میزان به سادگی توسط مساحت سطح استخر و تعداد استفلده کنندگانی که می توانند به صورت ایمن از امکانات این سطح استفاده کنند تعین می شود که با توجه به جدول شماره (1-2) سرانه آن مشخص شده است.

جدول 1-2- سرانه استخر به ازاء عمق استخر

استفاده کننده به ازای هر2/2 متر مربع

قسمت کم عمق آب (کمتر از یک متر)

استفاده کننده به ازای هر72/ متر مربع

آب راکد (m 1 -  1.5 عمق)

استفاده کننده به ازای هر 4 متر مربع

آب عمیق (بیش از m 1.5 عمق )

استفاده کننده به ازای هر 4 متر مربع

آب عمیق (بیش از m 2  عمق )

1-3-6-  اندازه و ساختمان معمول استخر[2]

اولین گام در طراحی استخر شنا، تعیین مساحت كل آن است كه بر مبنای چگونگی استفاده و تعداد شناگرانی كه در یك زمان در داخل استخر خواهند بود، پیش بینی می شود. بر حسب توصیه كمیته استخرهای شنای آمریكا، می بایدحداقل طول استخر ft 60 و عرض آن مضربی از 5 ، 6 یا ft 7 باشد.

عرض هر لاین شنا در استخرهای ورزشی باید حداقلft 7 منظور گردد. اما در استخرهای تفریحی، تنها تعداد شناگرانی كه در یك زمان داخل استخر خواهند بود،عامل اصلی در تعیین مساحت استخر می باشد. معلوم شده است كه برای زمانی كه حداكثر تعداد شناگران داخل آب باشند، می باید به ازاء هر شناگر درون آب 25 فوت مربع سطح در نظر گرفته شود. در اینجا فرض بر این است كه یك سوم افراد حاضر در استخر درون آب نیستند(منظور شناگرانی هستند كه در محیط اطراف استخر بوده و هنوز به داخل آب نپریده اند ویا داخل آب بوده و از آن خارج شده اند، با این توضیح فرق بین افراد حاضر در استخر و«شناگران درون» آب مشخص می شود).

عمق استخر بستگی به چگونگی استفاده از آن دارد. عمق آب در قسمت كم عمق انتهایی  استخر باید حداقل 4 تا 5 فوت باشد و كف استخر با شیب ملایمی به تدریج به قسمت عمیق منتهی گردد. بهتر است عمق انتهای عمیق استخر جهت مناسب بودن برای شیرجه 9 فوت منظور شود. تا جائیكه پا به كف استخر می رسد و امكان راه رفتن وجود دارد، نمی باید عمق استخر به طور ناگهانی تغییر یابد، به طور تقریبی از عمق 4 فوت به 6 فوت. با معین شدن عمق استخر ومساحت سطح استخر، حجم داخل استخر مشخص می شود. جدول شماره (1-3) ابعاد استخرهای قانونی را كه توسط كمیته استخرهای آمریكا توصیه شده اند ارائه می دهد. ظرفیت این استخرها براساس گردش مداوم و 24 ساعته آب و فرمول های زیر تعین شده اند:

                                                     L*W\25   =  بار استحمامی استخر                       

   حجم آب مورد نیاز برای هر شناگر بر حسب گالن=T2 25/6Q 

            C*V\T*Q      = ظرفیت استحمامی استخر در روز

L = طول استخر

W = عرض استخر

Q = حجم آب مورد نیاز برای هر شناگر (گالن)

T = مدت زمان یك گردش كامل آب استخر (ساعت)

C = ساعات گردش آب استخر

V= حجم استخر (گالن)

 

 

ابعاد استخر

جدول1-3 - ابعاد استخرهای شنای قانونی

W

L

Z

Y

X

D

C

B

A

ظرفیت شستشو برای هر فرد

بار شستشوی افراد

گنجایش استخر(گالن)

Feet

20

60

25

20

15

3.25

5

9

8

418

48

55,000

25

75

40

20

15

3.25

5

9

8

607

75

80,800

30

90

47

25

18

3.25

5

9.5

8

900

108

120,000

46

105

62

25

18

3.25

5

10

8

1170

147

155,600

40

120

70

30

20

3.25

5

10

8

1555

192

207,600

45

135

85

30

20

3.25

5

10

8

1905

243

254,000

50

150

100

30

20

3.25

5

10

8

2300

300

306,000

60

160

130

30

20

3.25

5

10

8

3170

432

422,400

93

210

160

30

20

3.25

5

10

8

4180

590

558,000

 

 

مثال:
بعنوان یک مثال طراحی ، فرض کنید در یک استخر تفریحی حداکثر 84 شناگر شنا کنند. در اینصورت:

فوت مربع سطح آب مورد نیاز 2100 = (فوت مربع بازاءهر شناگر) 25 * (شناگر) 84

لذا ابعاد استخر برای چنین سطحی بر حسب طرح می تواند بدین قرار باشد:30*70 یا 35*60 اگر این استخر دارای سکوی شیرجه نیز باشد، می توان شیب کف استخر را از عمق 4 فوتی در انتهای کم عمق به سمت نقطه ای به عمق 10 فوت در فاصله 15 فوتی از انتهای عمیق استخر فرض نمود. بنابراین عمق متوسط استخر را برای این شیب یکنواخت چنین خواهد بود:7=(2)/(10+4)

مساحت استخر در انتهای کم عمق برای یک سطح استخر a= 70 ft * 30 ft خواهد شد:

 

S = (70 - 15 ) ft * 30 ft = 1650 ft2

سطح بدست آمده S = 1650 ft2 را اگر در عمق متوسط h=7 ft ضرب نماییم حجم v= 11550 ft3 بدست می آید.


در قسمت عمیق حجم استخر برابر است با :

v = 15 ft * 30 ft * 10 ft = 4500 ft3

بنابراین حجم کل استخر بر حسب گالن برابر خواهد بود با :

V total = (4500 ft3 + 11550 ft3 ) * 7.5 [gal/ft3] = 120375 gal

چنین استخری در صورتیکه سر پوشیده باشد باید با موزائیک یا کاشی سفید یا روشن خط کشی شود، و اگر در فضای باز باشد باید با سیمان سفید بطور کاملا صاف نازک کاری شود، تمامی گوشه های استخر می باید گرد باشند و سطح پیرامون استخر بگونه ای کاملا واضح بمنظور نشان دادن عمق آب در نقاط معین علامت گذاری شود، ترجیحا در نقاطی که عمق آب یک فوت افزایش می یابد. علامت گذاری خطوط شنا و غیره را می توان مواد تیره رنگ انجام داد ولی می باید در بخش اعظم استخر مواد روشن رنگ بکار روند تا هر گونه آلودگی و چربی به راحتی پیدا شود.


نوشته شده توسط : علی صنعتی